Els esplais ignasians presenten una guia per ajudar a treballar el transcendent

Coincidint amb el Dia Universal dels Infants, avui 20 de novembre, Jesuïtes-Educació en el Lleure (JELL) presenta el quadern "Els binomis del JELL", sobre la metodologia que guia l'acció dels centres d'esplai ignasians i que s'ofereix a totes les persones implicades en l'educació en el temps de lleure. Ha estat publicat com un EXTRA de la col·lecció EIDES (Escola Ignasiana d'Espiritualitat) i es pot descarregar en aquest enllaç.

Els centres d'esplai són centres educatius amb una llarga tradició a Catalunya, molts d'ells vinculats a diverses entitats o iniciatives socials, educatives i culturals. En el cas de la Companyia de Jesús, a Catalunya hi ha nou centres de lleure vinculats a aquesta institució i ubicats a diferents ciutats. Un miler de nens i nenes participen en les activitats d'aquests centres durant l'any, xifra que es dobla a l'estiu. Això és possible gràcies a la tasca de més de 300 monitors i monitores.

Fruit de la voluntat d'enfortir el seu treball conjunt i compartir els trets i estils dels espais ignasians, l'any 2013 va néixer el JELL i a partir d'aquest moment es va iniciar un treball sobre l’essència d'aquests centres d’esplai, que acaba desembocant en el document que ara es presenta.

El quadern ha estat redactat conjuntament per l’equip de responsables dels centres d’esplai  i associacions de lleure educatiu dels jesuïtes de Catalunya dels cursos 2016-17 i 2017-18, amb el suport tècnic de Jose Francisco Aranguren SJ. És un document obert i que pot ser especialment útil a l’hora de planificar les trobades de l’esplai amb cada grup d’edat. El desig de les persones que han participat a la seva redacció és que "enforteixi i doni impuls al treball educatiu, sobretot a aquell dirigit a aprofundir en la dimensió del transcendent a la manera ignasiana i adaptada a cada franja d'edat".
 
De fet, l'acció dels esplais del JELL es fonamenten en tres verbs essencials per a l'espiritualitat ignasiana: contemplar, per obrir els ulls i els sentits al món que ens envolta; servir, que convida a la transformació; i agrair, per fer-nos conscient de tot el que hem rebut. 
 
El quadern està presentat d'una forma que pugui ser útil a totes les persones que acompanyen infants i joves als esplais i conté propostes concretes adreçades a diverses franjes d'edat, amb els objectius que es persegueixen i materials de suport que poden facilitar el treball, sempre a l'entorn d'un binomi: jo i el altres, déu i natura... en el cas dels més menuts, mentre que pels més grans i adolescents es proposen qüestions a l'entorn dels binomis món i diversitat, justícia i solidaritat o servir i estimar.
 
Els centres que conformen el JELL són: CEL - Centre d’Esplai Loiola (Sant Cugat del Vallès); Centre d’Esplai Joan Suñol (Barcelona); Centre d’Esplai Lluís Maria Chanut (Badalona); Estiu Claver (Raimat), GCCC - Grup de Colònies i Campaments Casp (Barcelona); Casal “al vent!” (L’Hospitalet de Llobregat); Ilelà - Esplai Gornal (L’Hospitalet de Llobregat); Esplai Sant Ignasi (Lleida); CIM Associació Juvenil (Barcelona).
 
Podeu descarregar el quadern aquí: "Els binomis del JELL"