Espiritualitat

L’espiritualitat ignasiana és el camí de creixement que es deriva de l’experiència d'Ignasi de Loiola. Es caracteritza pel desig de “buscar i trobar Déu en totes les coses”. Així es defineix una espiritualitat vinculada a la vida, que convida als que la segueixen a ser “contemplatius en l’acció” i a alçar la mirada cap a la globalitat, però aterrant en allò concret i proper.

 

L’espiritualitat ignasiana implica un gran dinamisme i requereix estar atents a nous reptes. Això ha portat als jesuïtes i als seus col·laboradors a realitzar el seu treball, en moltes ocasions, a les anomenades “fronteres”, siguin geogràfiques, culturals, socials o religioses. El treball amb refugiats i immigrants, el diàleg amb les ciències i el món modern en són només alguns exemples.

 

Els Exercicis Espirituals

 

Tot art té les seves pràctiques pròpies. També s'ha parlat de l'art d'estimar i de l'art de viure que no es desenvolupen sense un cert coneixement propi i l'exercici de determinades actituds. No és, doncs, estrany que també es parli d'exercicis espirituals. El nostre esperit necessita també exercitar-se: un coneixement acurat d'un mateix, un sentit pràctic per a créixer com a persona, la capacitat de fer silenci. Això val per a tothom, tingui les idees o creences que siguin, si realment vol créixer humanament i amb un sentit profundament humà, és a dir, solidari.

 

Si un vol desenvolupar aquella manera humana de viure que s'inspira en Jesús de Nazaret i el seu evangeli, cal també que recorri a una pedagogia que l'ajudi a l'art de viure cristià. Això vol dir: conèixer més personalment i íntimament Jesús, confrontar-se amb ell i la seva paraula, descobrir per on enfocar la pròpia vida en la societat actual amb esperit solidari, exercitar-se en la pràctica de la reflexió i la contemplació, del coneixement propi i del treball de les actituds humanes més bàsiques.

 

Els Exercicis Espirituals són fruit de l'experiència personal de Sant Ignasi de Loiola i són una pedagogia per a realitzar aquest aprenentatge de l'art de viure, de viure cristianament. No són ni cursos, ni discursos, sinó una pedagogia pràctica i ben concreta per a la realització d'una experiència plenament personal sota el guiatge d'una persona experta. Hi ha diferents maneres de concretar aquesta pràctica dels exercicis (en solitud o a la vida quotidiana, individualment o en grup, durant 8 dies o menys o durant tot un mes...), sempre adaptant-se a la necessitat de cada persona i al moment que està vivint.

 

Centre Internacional d'Espiritualitat Cova Sant Ignasi

 

Els jesuïtes de Catalunya disposem del Centre Internacional d'Espiritualitat Cova Sant Ignasi, a Manresa que ofereix acompanyament espiritual individual, així com diverses possibilitats de practicar els Exercicis Espirituals segons la pedagogia ignasiana. També acull diferents iniciatives com jornades, seminaris, conferències... i és un espai obert a grups que necessitin un equipament adequat per a realitzar trobades o recessos. El Centre està situat al mateix lloc on Sant Ignasi visqué les seves experiències espirituals més fondes que quedaren recollides en el llibre dels Exercicis Espirituals. Encara avui es pot visitar la cova on Ignasi passava llargues hores de pregària. 

 

A més, al web d'espiritualitat ignasiana de la Companyia de Jesús a Espanya teniu accés a tota la programació d'Exercicis Espirituals en les seves diverses modalitats i formats, així com les altres activitats que s'ofereixen des de l'àrea d'espiritualitat las diversos centres dels Jesuïtes a la península. 

 

L'Escola Ignasiana d'Espiritualitat (EIDES)

 

L'Escola Ignasiana d'Espiritualitat (EIDES) és un centre de reflexió i formació de l'espiritualitat en el segle XXI des de l'òptica ignasiana. Amb seu a Barcelona, és part del centre d'estudis Cristianisme i Justícia, i forma part de la Fundació Lluís Espinal. Els eixos principals de la seva activitat són la formació sobre espiritualitat, la promoció i l'estudi dels exercicis i altres fonts ignasianes, i la publicació dels quaderns de la col·lecció "Ajudar".

 

L'EIDES té com a objectius ajudar a aprendre a viure des de la profunditat, i ajudar a tenir una mirada agraïda, transformadora centrada en el Déu de la misericòrdia. Ho fa inspirant-se en l'escola evangèlica dels Exercicis Espirituals, des de la que s'expressa la preferència pels més pobres. És un treball que es fa en xarxa i en col·laboració amb altres entitats.

 

Les activitats habituals del centre són: un grup de treball o seminari intern que aplega unes 25 persones que anualment treballen i aprofundeixen un tema; cursos internacionals en castellà i anglès d'immersió ignasiana a la Cova Sant Ignasi de Manresa, el Seminari intensiu d'Exercicis que s'organitza cada tres anys; el curs d'Expert Universitari en Acompanyament Espiritual, organitzat cada dos anys conjuntament amb l'Institut Universitari Vidal i Barraquer; o els Exercicis a la Vida Quotidiana, entre moltes altres propostes. EIDES publica els quaderns de la col·lecció "Ajudar". 

 

Pregaria.Cat

 

No és un tòpic dir que el nostre temps és de profundíssim canvi. La tradició espiritual ignasiana va néixer i es va desenvolupar en èpoques com la nostra. Aquest canvi ens facilita eines que ens poden ajudar a trobar llocs i espais per a la interioritat i la pregària, enmig de l’atapeït ritme de vida actual. És per això que la Companyia de Jesús promou diverses iniciatives per posar les noves tecnologies al servei de la pregària i l'evangelització. 

 

A Catalunya, amb l'ajuda de persones i grups vinculats a diversos col·lectius cristians, promou www.pregaria.cat, un lloc web de recursos de pregària en català, útil tant per la pregària personal com per les persones i col·lectius que necessiten materials per desenvolupar la seva tasca educativa o pastoral. Els continguts del web estan units per uns mateixos lligams: una espiritualitat vinculada i compromesa amb la realitat i amb la quotidianitat, però són molt variats i s’adapten a públics diversos. 

 

 

Agenda