JELL - Jesuïtes Educació en el Lleure

Creiem en l'educació en el lleure com a lloc i eina per educar en els valors de Jesús en la línia de l'espiritualitat ignasiana i la qualitat pedagògica. A la vegada, l'esplai es converteix en la petita comunitat on infants i joves s'ajuden a créixer en la fe i amb compromís cap a la vida, comunitat que al mateix temps actua de dinamitzador del centre o parròquia on l'esplai està inserit. Pretenem fer persones per als altres, amb voluntat de servei. Així com adaptar-nos al canvi social, sense deixar de ser crítics i actors transformadors, mantenint la nostra identitat.

Els centres d'esplai vinculats a la Companyia de Jesús a Catalunya formem el moviment JELL - Jesuïtes Educació en el Lleure. Aquests són els centres d'esplai que en formen part, en els que tens l'oportunitat d'oferir-te com a voluntari i participar en aquest projecte d'equip.