Recuperar els béns comuns, reivindicar el bon viure

El centre d’estudis Cristianisme i Justícia acaba de publicar el quadern Recuperar els béns comuns, reivindicar el bon viure, que signen els professors Joan Carrera i David Murillo. En aquest text els autors proposen passar d’estats centrat en el benestar dels ciutadans, a models del bon viure, on les persones puguin desenvolupar un model de vida harmònic amb la natura i amb els altres, i es recuperin els béns comuns. Aquesta és, segons el text, una transformació necessària per fer front a reptes com l’emergència climàtica i la creixent desigualtat. 

El quadern recorre la rellevància històrica dels béns comuns i el procés que va portar a la desaparició i atribució dels béns comunals a favor de la propietat privada, fins que aquesta es va acabar imposant com a eix principal i gairebé únic de l’ordre social i econòmic. 

D’altra banda, presenta alternatives, com el Bon Viure, basat en la saviesa i la tradició dels pobles indígenes d’Amèrica Llatina, així com altres experiències que es donen a petita escala i que ofereixen imaginaris nous per a pensar que pot existir un altre model d’organització social i econòmica. Un model que integri l’economia amb la natura i que s’allunyi de l’individualisme creixent a la nostra societat, que assumeixi la diversitat com a font de riquesa i que intenti refer els lligams de solidaritat, enllaçant amb les teories del decreixement. És una proposta que vol recuperar el vincles comunitaris, les cures i l’atenció dels uns vers els altres. 

Un dels obstacles per recórrer aquest camí, com explica Joan Carrera en aquesta entrevista, és que a Occident ens hem socialitzat en una mentalitat que no permet pensar en aquestes categories, que acabem catalogant com a utòpiques. És per això que aquest quadern vol donar a conèixer que existeixen altres models.