Entitats socials i centres universitaris treballen junts per l'educació i el compromís per la justícia

El Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya i els centres universitaris IQS i ESADE, membres de la xarxa d’universitats jesuïtes d’Espanya, han signat un conveni de col·laboració que permetrà formalitzar i promoure el treball conjunt d’aquestes institucions. D’aquesta manera, organitzacions universitàries i socials que formen part de la Plataforma Apostòlica de Catalunya de la Companyia de Jesús, es comprometen a treballar conjuntament i enriquir-se mútuament, especialment en les dimensions de sensibilització, educació i compromís per la justícia. 

Si bé ja hi ha hagut iniciatives i experiències de treball conjunt, la signatura del conveni és un pas endavant que permet establir eines i sistemes de treball, concretant les línies principals de col·laboració entre aquestes institucions. 

Així, per exemple, en matèria d’investigació, el Sector Social podrà proposar a les universitats temàtiques per tal que siguin objecte de recerca i anàlisi, i s’establirà lligams amb el professorat i  els grups d'investigació que es dediquin a l'anàlisi de la realitat social i especialment als àmbits en els quals es porta a terme l’acció de les entitats socials: infància i família, inclusió social, migracions i cooperació. 

Pel què fa a la docència, les entitats del Sector Social col·laboraran amb els centres universitaris de diverses formes: impartint sessions a l’alumnat relaciones amb l’acció que desenvolupen; treballant amb el professorat per a la incorporació de la perspectiva de la justícia social al currículum dels diferents títols; oferint espais de formació específics als educadors/es; o participant en el disseny de projectes, materials i activitats que s’integraran a les diferents programacions. 

Per la seva banda, aquests centres universitaris facilitaran la formació contínua dels equips de les entitats del Sector Social i de persones que hi participen. També es promourà, entre d’altres iniciatives, que l’alumnat pugui realitzar pràctiques a les organitzacions i que tant alumnat com professorat participin en experiències de voluntariat, campanyes o activitats puntuals de les entitats. 

Aquesta iniciativa contribueix a incrementar la col·laboració intersectorial i fer xarxa entre entitats i persones que treballen en àmbits diversos però que formen part de la Companyia de Jesús a Catalunya i comparteixen la crida de treballar per una societat més justa i cohesionada. 

El Sector Social agrupa 7 entitats: el Centre Sant Jaume- Fundació Carles Blanch, la Fundació Salut Alta, la Fundació La Vinya, Arrels Sant Ignasi, Entrecultures Catalunya i la Fundació Migra Studium. A més, el centre d’estudis Cristianisme i Justícia hi participa, tot i no ser una entitat incorporada a la seva estructura formal. Per la seva banda, IQS i ESADE són les institucions universitàries de la xarxa UNIJES -la xarxa d’universitats jesuïtes d’Espanya- que tenen presència a Catalunya. Formen part també de la Universitat Ramon Llull.