El compromís amb Nicaragua és part de tots nosaltres, diu José M. Tojeira, jesuïta

Davant la greu situació que està patint la Companyia de Jesús a Nicaragua, la província jesuítica de centreamèrica ha designat com a portaveu el jesuïta José M. Tojeria. En les darreres setmanes el govern de Nicaragua ha confiscat la Universitat Centreamericana (UCA) de Managua i ha cancel·lat la personalitat jurídica de la Companyia de Jesús. 

En entrevista al setmanari Catalunya Cristiana, José M. Tojeira parla d'aquesta situació i del moment delicat que afronten els jesuïtes de Nicaragua. Els atacs a la Companyia de Jesús i a l'Església, són fruit, explica Tojeira, del fet que "l'Església contrasta la realitat social amb els valors de l’Evangeli, amb freqüència té una veu profètica i té la missió d’emparar i protegir les víctimes de la història". En el cas de la UCA, ha estat en el punt de mira perquè es tracta d'una universitat amb una forta orientació social, centrada en el debat lliure sobre la realitat i la promoció d'una cultura democràtica, propera al poble. 

Per a Tojeira, en aquest crisi a l'Església li correspon "ajudar la població en els seus problemes i mantenir la consciència de la importància d’una sortida pacífica de l’actual situació injusta i opressora, en la qual l’estat de dret i les llibertats bàsiques no funcionen". Assegura, en aquest sentit que els jesuïtes continuaran treballant en la defensa dels Drets Humans i la pau amb justícia. "A alguns jesuïtes d’entre 85 i 99 anys que són a Nicaragua, i que encara fan activitats i apostolat, els hem ofert sortir del país per la seva edat. Cap ni un no vol sortir de Nicaragua. El compromís amb Nicaragua és part de tots nosaltres, com amb tots els països de Centreamèrica".

Podeu llegir l'avançament de l'entrevista publicada a Catalunya Cristiana aquí.

Foto: José Luis Barreiro