Créixer d’una altra manera

El passat 6 d’abril va tenir lloc a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat la segona trobada de la xarxa d’Ecoparròquies, un projecte impulsat des de l’any 2016, coordinat per Justícia i Pau, amb l’objectiu de promoure, en àmbits cristians, el model de persona i de societat justa, solidària i respectuosa amb la natura que reclama l’encíclica Laudato Si.

Una quarantena de persones, representants de les parròquies que formen part de la xarxa, van trobar-se per reflexionar sobre com avançar des de l’àmbit parroquial cap a la conversió ecològica integral. 

Hi va participar el jesuïta Joan Carrera, llicenciat en Medicina i doctor en Teologia que va oferir la ponència Créixer d’una altra manera, on va plantejar la necessitat de deixar enrere el paradigma del creixement il·limitat del capitalisme imperant, que centra el creixement en la producció i el consum, i cercar altres models de creixement personal i comunitaris basats en els aspectes relacionals i el bé comú.

Joan Carrera, que ja ha tractat aquesta qüestió en diverses xerrades i publicacions, va explicar com la idea del constant creixement econòmic, sobre la qual funciona el sistema socioeconòmic, es correspon amb una sèrie de valors i formes de vida que s’erigeixen sobre els més desfavorits o els més febles del sistema. “Aquest constant creixement ha estat possibilitat per l’anomenat hiperconsum, que ha abocat els individus a consumir, cada vegada més, béns superflus”, explica. 

El canvi climàtic i l’augment de les desigualtats fan que, a finals del segle XX comencin a aparèixer moviments que parlen de decreixement, de reduir la producció i el consum, i viure d’una altra manera. Carrera va explicar com aquests moviments critiquen l’exacerbat individualisme, la pèrdua de capacitat de discerniment enfront les ofertes del mercat, la destrucció de tot allò més col·lectiu,... i en front d’això aposten per una societat més austera, per recuperar els béns comuns, o per valoritzar l’economia local, entre d’altres. Aquestes idees troben referents i inspiració en alguns models de països del Sud, amb economies tradicionals més inclusives, comunitàries i més respectuoses amb el medi ambient. 

A partir d’aquí, el ponent va preguntar-se quina pot ser l’aportació de les tradicions religioses, i en particular el cristianisme, a aquesta conversió. “La doctrina social de l’Església va en la línia de crear una economia social al servei de les persones i del bé comú”, explica Carrera. “La centralitat del pobre, del marginat, de les perifèries, ens pot ajudar a col·locar-nos des de una mirada diferent”, assegura.

Malgrat això, lamenta que la comunitat cristiana sovint ha estat poc implicada en aquests nous moviments socials, perquè s’ha tingut por a canvis profunds, i també a posar-se al costat de moviments que sovint a Occident criticaven a l’església. Per la seva banda, considera que alguns d’aquests moviments tampoc s’han adonat del potencial transformador del cristianisme i de les altres tradicions religioses. 

Precisament la Laudato Si, citada per Carrera al llarg de la xerrada, posa de relleu que la proposta del cristianisme s’acosta als moviments del decreixement, ja que comparteixen una felicitat més relacional i no materialista. A la Laudato Si, tot i que no entra en el debat del decreixement, el Papa Francesc fa una crítica al model de desenvolupament actual i al sistema econòmic capitalista, i afirma que un desenvolupament tecnològic i econòmic que no deixa un món millor i una qualitat de vida integralment superior no pot considerar-se progrés.

Si esteu interessats a aprofundir sobre aquesta qüestió, Joan Carrera en parla als quaderns Viure amb menys per a viure millor. Superar la ideologia del creixement il·limitat, publicat el juny de 2019 per Cristianisme i Justícia; i Recuperar els béns comuns, reivindicar el bon viure, de 2022, també a Cristianisme i Justícia, i escrit conjuntament amb David Murillo Bonvehí. 

Per saber més sobre les ecoparròquies podeu visitar el lloc web d'aquest projecte.

Imatge: Justícia i Pau