Quin món ets capaç d’imaginar?

Les entitats del sector social dels Jesuïtes a Catalunya -Jesuïtes Social- treballen cada dia per acompanyar, atendre, servir i defensar els drets de moltes persones que es troben en situacions de pobresa, precarietat i explotació per causa d’un sistema injust.

Ara, aquestes organitzacions, amb presència i treball arrelat als nostres barris i ciutats, ens conviden a imaginar en quin món volem viure, i a treballar per construir-lo. Ho fan amb el seu treball diari, i ens ho mostren amb aquest vídeo que s’acaba de presentar i que ens llança la pregunta “quin món ets capaç d’imaginar?”.  

Tot i que la situació actual posa de manifest l’agreujament de la pobresa i les desigualtats -realitat que no podem deixar de mostrar i denunciar-, el missatge i l’acció de les entitats de Jesuïtes Social a Catalunya aposten per respondre amb creativitat, posant-nos en camí per construir el món on volem viure, sempre des de la realitat de les persones acollides, acompanyant des d’una atenció integral, i des de la voluntat de fer uns barris més dignes per a tots i totes.

L’acció de Jesuïtes Social a Catalunya arriba a més de 15.000 persones, a través de diversos programes que té en marxa cada entitat. Les àrees prioritàries d’acció són l’atenció i suport educatiu a la infància i l’adolescència, l’acompanyament i defensa de persones migrants, la inclusió social, la cooperació internacional, i la sensibilització i incidència política.

Formen part del sector social de la Companyia de Jesús a Catalunya les fundacions Migra Studium de Barcelona, la Vinya de L’Hospitalet del Llobregat, Salut Alta i Carles Blanch de Badalona, Arrels Sant Ignasi de Lleida i la delegació d'Entrecultures a Barcelona. S’hi suma el centre d’estudis Cristianisme i Justícia, amb el seu treball de reflexió sobre qüestions socials. Trobareu més informació de la seva feina en aquesta mateix web i també si ho voleu podeu descarregar aquest document