Pensar i repensar-nos des dels feminismes

Des de l'any 2015 el centre d'estudis Cristianisme i Justícia compta amb un grup de treball sobre gènere i feminismes. Es va posar en marxa a iniciativa de dues membres de l'equip del centre, Nani Vall-llossera i Sonia Herrera. "Consideràvem que aquesta qüestió era molt rellevant i ineludible i que també des d'una mirada creient era necessari pensar i repensar-nos des dels feminismes", recorda la Sonia Herrera. 

El grup va néixer amb l'objectiu de generar un espai de confiança, reflexiu i formatiu, per fer una aproximació, des del diàleg entre fe i justícia i des d'una mirada interseccional i interdisciplinària, a tota una varietat de temes dins de l'agenda feminista: la crisi de cures, l'impacte del capitalisme en els nostres cossos, les propostes de l'ecofeminisme, la violència masclista, la necessitat de promoure un feminisme crític i transversal amb un horitzó de justícia global, o la deconstrucció de la masculinitat hegemònica, entre d'altres. 

Per saber-ne més, podeu llegir l'entrevista amb Sonia Herrera que aquest mes de març publica Cristianisme i Justícia. Valora molt positivament com l'activitat d'aquest grup ha contribuït a fer present, al llarg del darrers anys, la perspectiva de gènere en tots els altres espais del centres. Alhora, lamenta les resistències que encara existeixen en l'àmbit eclesial.