Memòria del curs 22-23 d'Identitat i Missió d'IQS

IQS publica la memòria d’Identitat i Missió corresponent al curs 22-23. S’hi reflecteixen les activitats que, específicament, han tingut com a objectiu mantenir activa i actualitzada l’herència cristiana i ignasiana del nostre centre. Es tracta, doncs, d’una selecció perquè totes les nostres activitats de recerca, docència i transferència estan alineades amb els valors bàsics de les obres d’ensenyament superior de la Companyia de Jesús.

Així, s’hi reflecteixen, en primer lloc, les activitats relacionades més específicament amb la identitat cristiana d’IQS, explicant les celebracions litúrgiques i sacramentals, les activitats cristianes adreçades a estudiants i personal universitari, així com de les trobades de la “Comunitat IQS”, que es van posar en marxa durant el curs 22-23 a instàncies de UNIJES i de la convocatòria directa de la direcció del centre.

La memòria narra igualment, sota l’epígraf “IQS Solidari”, les campanyes solidàries que es van realitzar al centre al llarg d’aquest curs. Algunes responien a necessitats i àmplies iniciatives promocionades per la societat civil; d’altres, però, responien a necessitats detectades per IQS al seu entorn, com les campanyes a favor del centre Assís, centre veí dedicat a l’acolliment de persones en situació de sense llar.

Es relaten igualment en aquesta publicació les activitats formatives extra-curriculars adreçades als alumnes, i que van ser promocionades per la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià d’IQS, com el Club de Debat (amb UNIJES), el Club de Lectura, l’oferta de voluntariat, i altres. Destaquen els tallers de discerniment ignasià que els estudiants van realitzar durant la Talent Week.

Finalment, la publicació reflecteix les activitats formatives adreçades al personal universitari, així com les activitats relacionades amb les nostres xarxes de col·laboració externes a la universitat. En aquest apartat final es relaten breument, per exemple, les activitats formatives amb la metodologia ApS, el simposi del grup de secularització de UNIJES i la nostra col·laboració amb el Centre Cristianisme i Justícia de Barcelona.