L'espiritualitat ignasiana, avui

EIDES, l’Escola Ignasiana d’Espiritualitat, ens presenta dues mirades contemporànies sobre Ignasi i la seva espiritualitat. Mariola López Villanueva i Xavier Melloni comparteixen, en el darrer quadern EIDES, publicat per Cristianisme i Justícia, per què per a ells l’experiència d’Ignasi de Loiola de fa més de 500 anys i l’espiritualitat que se’n deriva segueixen sent plenament significatives avui.

Xavier Melloni és antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i director del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana de Manresa. Mariola López és religiosa del Sagrat Cor, llicenciada en Periodisme i en Teologia Bíblica. Va realitzar el seu doctorat en Teologia Espiritual a la Facultat de Teologia Granada on és actualment professora. Tots dos són coautors del quadern L'espiritualitat ignasiana, avui.

En tots dos hi trobem el convenciment que tota espiritualitat autèntica i profunda ens impulsa sempre a la trobada amb Déu en el món. Ens parlen d’una espiritualitat encarnada, que porta a assumir amb serenor la pròpia fragilitat. Mariola López expressa l’actualitat de la via ignasiana pel nostre temps en una manera de caminar que afina la mirada, fa créixer en capacitat d’agrair i crea vincles amb els altres per ajudar a cuidar i desplegar la vida, sobretot allà on és més amenaçada. Una espiritualitat, en definitiva, “d’ulls oberts i peus tocant a terra, que genera un estil de vida atent i una gran obertura a les fractures i les potencialitats del nostre món.”

Per a Xavier Melloni, “la nostra societat viu també enmig d’una convulsió cosmovisional i una mutació de valors que provoca grans incerteses i inquietuds”. En aquest context, en aquest quadern ens ajuda a identificar els trets que caracteritzen l’espiritualitat ignasiana i que són plenament vigents, perquè ens porten a afrontar situacions ben presents al nostre món avui. Ens parla, per exemple, de la personalització i el reconeixement que cadascú és únic i irrepetible, enfront de l’anonimat; o del principi d’integració, enfront de la confrontació de binomis en la que habitualment vivim. “Sant Ignasi”, diu Melloni, “va viure un canvi d’època d’una magnitud semblant a la que estem vivint ara, i és això el que fa que la seva espiritualitat continuï sent significativa per a nosaltres avui”.

Podeu descarregar i llegir el quadern en aquest enllaç.