L'espiritualitat ignasiana, amb Mariola López i Xavier Melloni

Al quadern L'espiritualitat ignasiana, avui, publicat recentment dins de la col·lecció Ajudar d’EIDES (Escola Ignasiana d’Espiritualitat), Mariola López Villanueva i Xavier Melloni ens expliquen per què per a ells l’espiritualitat ignasiana segueix sent significativa avui. Fa pocs dies, convidats per Cristianisme i Justícia, van protagonitzar un diàleg sobre aquesta qüestió, moderats per Pau Vidal, que signa el pròleg del quadern.

La inseparabilitat entre l’experiència de Déu, la trobada amb un mateix i l’entrega al món és el nucli de l’espiritualitat ignasiana, afirmava Xavier Melloni. Per la seva banda, Mariola López posava l’accent en la transformació de la mirada i en la necessitat de reconèixer i acceptar la pròpia fragilitat, que gairebé sempre intentem ocultar.

Interpel·lats per Pau Vidal, els dos autors del quadern van parlar del Magis, concepte molt present en l’espiritualitat ignasiana, però no sempre ben entès. El Magis no és la pretensió d’assolir les més grans fites, no és un més superlatiu, competitiu i tens, deia Melloni. En canvi, cal entendre’l com un dinamisme que no s’atura, que lluny de tancar-nos en el nostre projecte i l’autocomplaença, ens ha de fer més disponibles. Mariola López ho definia en termes de rigidesa i tendresa: enfront de la necessitat de fortalesa, de voler tenir la raó, el Magis ens hauria de fer més humans i més sanadors.

Així doncs, com es pot ajudar l’espiritualitat ignasiana a viure avui, en un món profundament ferit i violent? Com ens impulsa davant el sofriment dels altres i les realitat d’injustícia? “Ens ha d’ajudar a desplegar la capacitat de servir i estimar”, afirmava Mariola López. I això té a veure també amb la dimensió comunitària de l’experiència espiritual. “No hi ha vida espiritual desvinculada dels altres”, deia.

Tots dos també assenyalaven alguns riscos que cal tenir presents, fruit dels temps que vivim. Xavier Melloni convida a tenir cura que l’obsessió pels projectes no acabi substituint la realitat. “Les pantalles colonitzen al intimitat i la interioritat: ens roben profunditat i qualitat de presència”, alertava Mariola López.

Xavier Melloni és antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i director del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana de Manresa. Mariola López és religiosa del Sagrat Cor, llicenciada en Periodisme i en Teologia Bíblica. Va realitzar el seu doctorat en Teologia Espiritual a la Facultat de Teologia Granada on és actualment professora. Tots dos són coautors del quadern L'espiritualitat ignasiana, avui.