Les Quatre Estacions: recrear la vida després d'una ruptura de parella

La pastoral familiar a la Companyia de Jesús i l'espiritualitat ignasiana compta amb una trajectòria que s'ha anat conformant a través de diversos projectes d'acompanyament, formació o reflexió al llarg dels darrers anys amb què es para atenció a diferents realitats de les famílies.

És un recorregut que la Companyia de Jesús recull i reconeix amb el llançament de Jesuïtes Familia, i amb la inspiració de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia, del Papa Francesc, amb què ens impulsa a una nova mirada sobre la família, des de l'atenció a realitats diverses, amb sensibilitat i cura.

Amb plena sintonia amb això, el programa Quatre estacions, un mètode creat per l'equip de família CVX- Espanya per acompanyar la vida després d'una ruptura de parella i que s'ofereix a diferents ciutats, entre elles a Barcelona, ​​concretament al Casal Loiola i amb el suport del Secretariat diocesà de Família de Barcelona.

"Quatre estacions vol ser resposta concreta a l'itinerari esbossat pel Papa Francesc a Amoris Laetitia per a aquelles persones que han patit ruptura matrimonial o de parella", explica Elena Andreoni, integrant de l'equip de família de les Comunitats de Vida Cristiana (CVX) de Catalunya.

La proposta compta amb la col·laboració de la Universitat de Comillas. Un dels seus punts forts és que recull l'aportació de persones que han passat per un procés de ruptura i han posat la seva vivència profunda al servei dels altres, compartint-ne l'aprenentatge. En alguns casos, assenyala l’Elena, les persones que han passat per això “han hagut de patir una pèrdua de vinculació amb l'Església, per la desatenció, la subestima, els durs judicis o les pèrdues de suport”.

Aquest mètode és recollit en un llibre publicat per l’editorial Mensajero. Els seus autors són Fernando Vidal, Ma. José Massanet, Carmen Oliveros i Iciar Bayarte. Un equip interdisciplinari ha participat en la confecció dels materials sota el prisma de l'espiritualitat ignasiana.

En aquest procés els Exercicis Espirituals de Sant Ignasi poden facilitar la reconversió afectiva i reenfocar la vida.

Però com funciona el programa Quatre estacions? Es basa, sobretot, en l'escolta i la feina de la pròpia persona. La metàfora de les quatre estacions evoca els diferents moments del procés, com la climatologia diversa de les estacions de l'any, però també els llocs dels que partim i als que tornem de vegades, com les estacions d'un recorregut amb tren, “perquè el procés vital no és lineal i cadascú tria si vol recórrer o no les quatre estacions que es proposen”, explica Elena Andreoni.

En qualsevol cas, “es requereix disponibilitat, ànim i generositat per fer un viatge interior, acollir les ferides, descobrir els dons rebuts que no coneixíem, perquè l'horitzó que planteja aquesta guia és recrear la vida i com més gran sigui la disponibilitat, més profund serà la trobada amb un mateix”, destaca. En aquest procés els Exercicis Espirituals de Sant Ignasi poden facilitar la reconversió afectiva i reenfocar la vida.

Tot aquest itinerari es recorre acompanyat amb total confidencialitat. És important aclarir que l'acompanyant no dirigeix ​​l'experiència ni dona consells o solucions, sinó que l'acompanya, escolta o anima. És un guia d'un camí, que ajuda a transitar a les diferents estacions del recorregut, amb l'objectiu de retrobar-se amb un nou projecte de vida. A Barcelona, ​​l´equip d´acompanyants està format per 8 persones que van passar per una ruptura o l´han acompanyat molt de prop. Per a Elena Andreoni, “és clau que l'acompanyant tingui l'art i la formació en l'escolta, no jutgi ni condicioni la presa de decisions”. Per això estan en contínua formació i integren equips en què es treballa conjuntament i es participa en formacions guiades per docents de la Universitat de Comillas.

Si bé és una eina feta des de l'experiència cristiana, s'adreça a tota persona creient o no, practicant o no, que senti el desig profund de reconfigurar la seva vida. “La separació o divorci posa en qüestió el projecte vital i probablement principis o valors. L´experiència de moltes persones separades i divorciades ens mostra que és possible sortir enfortit i recreat d´aquesta difícil situació”.

Podeu trobar més detalls d'aquest projecte a la web del Casal Loiola de Barcelona. Qualsevol persona interessada pot posar-se en contacte al Casal Loiola (Balmes 138, Barcelona), al telèfon 93 415 64 34, o a través dels correus 4estaciones.casalloiola@gmail.com i info@casalloiola.org.