El Centre Sant Jaume de Badalona busca voluntariat per a l'estiu

El Centre Sant Jaume, entitat del nostre sector social que acompanya infants, joves i famílies al barri de Gorg de Badalona, cerca voluntaris i voluntàries per als casals d’estiu i els camps de treball que ofereix durant l’estiu.

Les activitats de lleure són una gran oportunitat per als infants i joves, i més durant les vacances escolars de l’estiu. Amb aquestes activitats els participants poden gaudir d’un temps d’aprenentatge i convivència segura.

Acompanyar els infants amb una relació propera, proporcionant una figura de referència

Un dels principals objectius és cobrir les necessitats de lleure d'aquests infants, acompanyant-los durant la durada de l'estiu, amb activitats molt divertides tant dins del centre com a l'exterior amb sortides periòdiques. A més, tenen l'oportunitat de poder relacionar-se a més infants d'altres escoles i de diferents barris de Badalona.

En aquest tipus d’activitats, tal i com ens expliquen des del Centre Sant Jaume, el paper del voluntariat és fonamental i consisteix en l'acompanyament als infants proporcionant una relació propera, una figura de referència i de responsabilitat. Monitors i monitores donen suport a les activitats, esdevenint referents positius i models de conducta per als menors. Acompanyar-los des d'una vessant educativa, però amb un rol diferent dels educadors afavoreix l'establiment de vincles i la cohesió de grup.

Per a desenvolupar aquesta tasca, el Centre Sant Jaume busca persones, preferiblement majors d’edat i amb experiència treballant amb infants i/o joves, monitors/es de temps lliure o estudiants que vulguin convalidar les seves pràctiques. Amb tot es valorarà en detall cadascuna de les propostes.

Podran acompanyar el Casal d’Estiu, un espai de joc i relació amb infants dels 6 als 12 anys, que comprèn activitats dins del centre així com sortides a l’aire lliure. O el camp de Treball que es realitzarà al Corredor del Montnegre.

Qui vulgui oferir-se com a voluntari/a trobarà més informació i les dades de contacte en aquest enllaç a la web o escrivint al correu voluntariat@fundaciocarlesblanch.org.