Seminari intern d'EIDES: Més en el rebut

“Parafrasejant a Sant Ignasi de Loiola, podem afirmar que el seminari intern EIDES (Escola Ignasiana d’Espiritualitat) d’aquests dos darrers cursos ha nodrit els que n’hem participat més pel que n’hem rebut que pel que hem donat”, en paraules dels mateixos membres del seminari.

Aquest espai de reflexió d’EIDES, que està integrat al centre d’estudis Cristianisme i Justícia, el formen un grup estable de 18 persones, laics, laiques i jesuïtes de procedències ben diverses i dedicacions professionals variades. Es troben bimensualment per reflexionar sobre el sentit i valor de l’espiritualitat ignasiana avui.

el grup s’ha apropat a l’empremta que Ignasi deixava en Arrupe

Fa dos anys, el seminari es va proposar de resseguir les petjades d’Arrupe, a través de la lectura orant del llibre “Pedro Arrupe, carisma de Ignacio” de Darío Mollà publicat pel Grupo Comunicación Loiola. De la ploma de Mollà el grup s’ha apropat a l’empremta que Ignasi deixava en Arrupe. 

A continuació es ressalten alguns dels aspectes més destacats d’aquest temps d’estudi compartit.

En primer lloc, el grup coincidia que el P. Arrupe recupera d’alguna manera una espiritualitat teocèntrica, centrada en un Déu-Amor trinitari, obert al món per la missió del Fill, el Crist, pobre i humil, en l’Església.

Així mateix, l’expressió “trobar Déu en totes les coses” mostrava la mística activa que se’n deriva, integrada a la vida familiar, laboral, comunitària, amical... D’alguna manera, la dinàmica de l’amor es dibuixa en aquesta experiència de ser homes i dones per als altres, arreu. Des d’aquí el seminari reconeixia que l’espiritualitat ignasiana té una mistagògia pròpia, els Exercicis Espirituals de sant Ignasi, que generen una manera de viure la vida, integrant tota la persona, trobant a Déu en la vida i disposant-se pel discerniment espiritual. Podríem dir doncs que és una espiritualitat relacional i missional, que disposa a la missió des d’una manera de procedir en diàleg amb el món.

cal complementar el fet de ser contemplatius en l’acció, amb la crida a ser actius des de la contemplació

Pel que fa als trets que, des del llegat d’Arrupe, ens interpel·len en els nostres dies, el seminari d’EIDES reconeix que queda molt camí per fer per tal d’aprofundir en el compromís amb la dimensió ecològica i amb la perspectiva de gènere, així com l’actualització pel compromís amb la justícia i el repte de vetllar per la dimensió comunitària de la fe, sovint amenaçada per l’individualisme.

Al capdavall, el seminari tanca un curs que ha permès intuir el pas de l’Esperit per la vida d’Arrupe. Un dels fruits rebuts reconeix que cal complementar el fet de ser contemplatius en l’acció, amb la crida a ser actius des de la contemplació.

Des del llunyà 1978, doncs, any rere any EIDES convoca un grup de persones diverses apassionades per fer sempre nou el llegat rebut i posar-lo en diàleg amb el món contemporani. El grup motor del seminari intern ja està preparant el treball pel curs vinent. A més d’aquest espai d’estudi, EIDES també promou la publicació dels quaderns “Ajudar”, diversos grups de treball en el si del centre Cristianisme i Justícia i cursos de formació sobre els Exercicis Espirituals tant en línia com presencials, la majoria d’elles en col·laboració amb altres institucions, com La Cova de Manresa, la Fundació Vidal i Barraquer, o Casa Kino, entre d'altres. 

Per cloure el curs, el dissabte 10 de juny les persones vinculades a EIDES han compartit un dia de sortida, pregària i caminada de Manresa fins al Santuari de la Salut de Viladordis, d’origen romànic, on Ignasi de Loiola tenia costum d’anar per fer-hi llargues estones de pregària. Poder caminar pels viaranys que Ignasi transità i pregar on ell pregava sempre és font d’inspiració pel nostre avui.