La Universitat de Lleida crea el Fons Ramon Xammar

Des del mes de setembre, la Universitat de Lleida ha publicat una biblioguia del Fons Ramon Xammar, que recull sobretot material fotogràfic que va recollir el P. Xammar al llarg de la seva vida. El seu germà Francesc en va fer donació a la biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida, i gràcies a això el fons és ara a disposició de les persones que el vulguin consultar.

Com explica el web, el fons inclou unes 5.500 diapositives de temàtica agrícola, així com una petita part d'impressions fotogràfiques, monografies i correspondència. Les diapositives recullen imatges dels anys 70, principalment sobre l'explotació agrícola de Raïmat, i són una mostra de la modernització de la producció fruitera a les terres de Lleida.

Amb aquestes imatges, en Ramon Xammar recollia el testimoni de l'època des d'una doble vessant: per una banda, reflecteix el dia a dia dels treballadors de Raimat i per l'altra, mostra els utensilis i les tècniques agrícoles del moment.

També hi ha imatges dels anys 80 i 90 sobre el desenvolupament de diferents projectes agrícoles de cooperació internacional desenvolupats a l'Amèrica del Sud (Bolívia, Paraguai, Perú) i a l'Àfrica (Txad).

Nascut a Barcelona el 1930, Ramon Xammar va estudiar al Col·legi dels Jesuïtes de Casp i va entrar a la Companyia de Jesús al noviciat de Veruela, a Saragossa. Més endavant va estudiar Filosofia i Teologia a Sant Cugat del Vallès, Agronomia a Toulouse (França) i a l’Escola Agrícola de Barcelona, i Economia a ESADE. 

Als anys 70 es traslladà a Raimat, a Lleida. Els últims 20 anys de la seva vida els va dedicar sobretot als camperols de Bolivia i Paraguai. Va col·laborar amb el CEAM (Centro de Estudios Amazónicos) i el CIPCA (Centro de de Investigación y Promoción Campesina), donant suport per introduir els centres de logística i els hivernacles, perquè els camperols poguessin superar l’economia de subsistència. A més va treballar també activament com a profesor en la formació en l’àmbit agrícola. Va morir l’any 2012 a Barcelona.

Font: biblioguies.udl.cat/ramonxammar