Educadors/es d'escoles jesuïtes d'Europa participen en una trobada a Barcelona

Més de trenta docents de diferents països de la comunitat educativa JECSE, la xarxa de col·legis jesuïtes d'Europa, van participar en un taller teòric - pràctic a l'escola Jesuïtes Sarrià - Col·legi Sant Ignasi de Barcelona durant la setmana del 4 al d'octubre.

Aquesta trobada es constitueix com el següent pas del conjunt de formacions virtuals i presencials realitzades el passat curs 20/21. Si bé el primer moment es va fonamentar en una reflexió profunda de l'obra "Aprendre per refracció. Una guia docent per a la pedagogia ignasiana de segle XXI" dels autors Johnny C. Go SJ i Rita Atienza, aquest segon pas s'ha basat en l'anàlisi i posada en pràctica dels aspectes clau d'aquesta obra en relació a possibles pràctiques educatives que puguin implementar-se a les escoles jesuïtes.

Per a això, és fonamental la interpretació específica de la pedagogia ignasiana que ofereixen aquests autors. Això es fa a través de l'aprofundiment en dos dels seus trets clau, la reflexió i l'acció; i també a través de la interrelació que proposen respecte a les noves metodologies de les actuals corrents de la innovació educativa.

En aquest sentit, els formadors van dur a terme el Workshop proposant sessions de treball personal i grupal partint de l'context i experiència de cada assistent. D'aquesta manera, gràcies al seu acompanyament, l'equip docent va destacar a les seves conclusions la importància de la feina en xarxa per donar forma i sentit a aquest plantejament educatiu que pretén ajudar els alumnes a convertir-se en estudiants transformats per experiències significatives. El treball en xarxa, per tant, es presentaria com el tercer i següent pas que contribueix de forma coherent a el lema d'Educate Magis: "és temps de col·laborar, empoderar i transformar".

Així mateix, l'equip docent va tenir l'oportunitat de compaginar la feina amb sortides culturals a la ciutat de Barcelona i, de manera especial, a Manresa. En aquesta última ubicació, van tenir l'oportunitat de conèixer els diferents escenaris en què Sant Ignasi va fonamentar gran part de la seva obra intel·lectual, social, pedagògica, cultural i espiritual.